Delavnica »Brand positioning and storytelling«, ki jo je za skupino podjetij partnerjev KOCLES 2.0 izvedel Steinar Valade-Amland, iz danskega podjetja Three Point Zero, je udeležencem ponudila vpogled v strateško načrtovanje in upravljanje z blagovnimi znamkami. Predavatelj je kot eno izmed ključnih področji komuniciranja blagovne znamke izpostavil »koncept pripovedovanja zgodb« oz. »storytelling«, ki ni le dodana vrednost, temveč ključen eksistenčni pogoj vsakega produkta ali storitve. Snovalci zgodb se morajo zavedati pomena preudarne analize stanja, učinkovitega prepoznavanja in ciljnih skupin (občinstva) , izbire komunikacijskih kanalov, sinergije kreativnih in marketinških prijemov, predvsem pa definiranja kratkoročnih in strateških ciljev podjetja. Za uspeh »zgodbe« pa je pomembno še interdisciplinarno povezovanje, timsko delo, poznavanje konkurence in tržišča ter tržnih zakonitosti, predvsem pa zavedanje o soodvisnosti vseh deležnikov.