Uspešna zgodba KOCles 2.0

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, ki je s sredstvi Direktorata za lesarstvo financiral delovanje Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0, je objavil novico o uspešni izvedbi projekta, ki se je zaključil...