Nalaganje mape ....

Datum / Čas
Date(s) - 07/12/2017
9:30 - 16:45

Lokacija
GZS, dvorana F

Kategorije


Delavnici sta brezplačni. Prijave zbiramo do 30.11.2017 preko on-line prijavnice spodaj.

Izvajalec: RASR + NEC Cerknica

DELAVNICA 1 (RASR): LAHKO SMO RAZVOJNO PODJETJE

12.10.2017 od 09:30 do 12:45 ure

Podjetja pogosto slišijo za določena sredstva za evropske razpise, vendar se pogosto izgubijo v labirintu razpisov. Še več tudi ko je zanje primeren razpis objavljen, je za podjetje pogosto že prepozno, če že prej ni ustrezno organizirano. Proces za prijavo na določen javni razpis zahteva veliko delovnih ur in energije, uspeh pa je zelo negotov.

Z namenom, da bi podjetja prihranila energijo je zelo priporočljivo, da imajo vodstveni kader in razvojniki ter ostali pregled oz. »big picture« možnih razpisov. Predpogoj pa je, da se podjetje usmeri v razvojno dejavnost – JA, EVROPSKA UNIJA DAJE RAZVOJNA SREDSTVA.

Na podlagi pregleda možnih razpisov in ustrezne razvojne usmerjenosti lahko nato podjetja presodijo, kateri cilji programa EU najbolj sovpadajo s cilji podjetja oz. kje imajo večjo možnost za uspeh. V kolikor te skladnosti ne vidijo, pa lahko za večjo možnost uspeha na razpisu podjetje ustrezno usmerjajo k podobnim ciljem.

Z uporabnim pregledom oziroma zemljevidom (roadmap) s cilji projekta vam želimo predlagati razvojno smer, ki vam ponuja možnosti za dolgoročni uspeh.

Okvirni program:

  • NISMO RAZVOJNO PODJETJE – RES? Identifikacija razvoja, raziskave in razvoj ter davčne olajšave, kot osnova pridobivanja nepovratnih sredstev do 2o2o
  • Načrtovanje razvoja podjetij v smeri razvojnih politik

 

DELAVNICA 2 (NEC Cerknica): Izvedba razvojne dejavnosti sofinancirane s strani EU v praksi

12.10.2017 od 13:30 do 16:45 ure

Ko imamo podjetje razvojno usmerjeno, poznamo pot po kateri bomo šli in je ta pot skladna z EU politikami, lahko pričnemo s konkretnimi prijavami. S praktično delavnico Izvedba razvojne dejavnosti sofinancirane s strani EU v praksi želimo preko praktičnih primerov konkretno narediti prijavo oziroma kontrolni seznam, kaj vse je potrebno pri določeni prijavi upoštevati, kako se lotimo prijave, da porabimo kar se da manj energije.

Okvirni program:

  • Praktični primeri – prijava raziskovalne skupine na ARRS
  • Praktični primer prijave na javni razpis

Delavnica je namenjena vodstvenemu kadru, srednjemu kadru (predvsem za razvojnemu) in kadru, ki na kakršenkoli način sodeluje pri oblikovanju razvojnih politik podjetja ter prijavah na razpise tako na nivoju podjetja kot tudi na lokalnem in nacionalnem nivoju.

Delavnico bo izvajal zavod NEC Notranjski ekološki center, Cerknica, s kompetentnima predavateljema Tomaž Stojanović in Lili Mahne. S strani RASR d.o.o. pa bo izvajala delavnico Urška Ošljak, ki ima izkušnje s tovrstnimi predavanji in še več izkušenj pri prijavah in vodenju projektov, sofinanciranih s strani EU sredstev.