Načrt ni na voljo

Datum / Čas
Date(s) - 24/04/2017
13:00 - 18:00

Kategorije


Vljudno vas vabimo na poseben sklop usposabljanja v okviru Šole trženja, namenjen predvsem vašim »netržnikom«, ki preko svojih zadolžitev prihajajo v stik z kupci ter soustvarjajo podobo vašega podjetja pri kupcu!

Usposabljanje bo 24 .april 2017 ob 13h v dvorani F, GZS, Ljubljana.

Ciljne skupine:
– zaposlenim v tajništvu
– zaposlenim v računovodstvu
– zaposlenim v nabavi
– tehnologom
– zaposlenim v logistiki
– drugim službam po presoji
Cilji in vsebina delavnice:
– zadovoljstva njihovih kupcev. Skupaj bodo ugotovili da vsi, res vsi zaposleni soustvarjajo ugled in so odgovorni za uspeh ali neuspeh podjetja na trgu. Ukvarjali se bodo z logiko razmišljanja in odločanja kupcev, kaj povzroča njihovo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo pred, med in po nakupu. Poudarili bomo tudi pomen dobre komunikacije in kvalitetnih odnosov, ki jih razvijemo z dobavitelji, bankami, zavarovalnicami in drugimi partnerji, pa tudi z inšpekcijskimi službami ter drugimi javnostmi. Spoznali bodo, kako je potrebno izboljšati postopke »strežbe« našim strankam in partnerjem, kar pa zahteva tudi spremembe delovanja in obnašanja vseh zaposlenih in ne le tistih, ki delajo v prodaji. Podali bomo tudi usmeritve, kako s pravim načina dela, vedenja in komuniciranja (touchpointi) zaposlenih vplivati na boljše končno zaznavanje kvalitete naše ponudbe in ugleda celotnega podjetja.

Iskali bomo odgovore na sledeča vprašanja:
– V kakšnih pogojih poslujejo današnja podjetja?
– Kaj je dejanska identiteta našega podjetja in kdo/kaj vse ustvarja trenutke resnice o nas?
– Katere potrebe dejansko pokrivamo, katero težave rešujemo? Kvaliteta produkta ni dovolj!
– Ali znamo kupcu v vseh fazah nakupnega procesa zagotoviti zadovoljstvo? Kako pomembne so storitve in pravi način komuniciranja podpornih in režijskih služb?
– Razumevanje, kaj vse vpliva na kupčevo zadovoljstvo, kaj vse vidi, kaj kupec vrednoti?
– Spoznajmo načine za izboljšanje in standardizacijo upravljanja odnosov s strankami -˝Custumer Service (CS)˝, kateremu sledijo vsi zaposleni v podjetju.
– Za ugled in uspeh podjetja so velikega pomena tudi odnosi, ki jih vzpostavimo z dobavitelji in drugimi partnerji (dobavitelji, banke,…) ter širšo javnostjo. Kako pozorni smo na to?
– Oblikujte, ozavestite in izboljšajte vse ˝touchpointe˝, kjer se stranka sreča z vašim podjetjem in vašo ponudbo. Kaj je vaša vloga in naloga, da boste prispevali k boljšemu zaznavanju ugleda vašega podjetja?
– Ustvarjanje odličnega prvega vtisa je velikega pomena za vzpostavitev zaupanja, dobro sodelovanje in zadovoljstvo stranke.
– Usposobljenost in motiviranost osebja kot ključni element za večji uspeh in ugled podjetja.
– Spoznajmo ključne lastnosti zaposlenih, ki bistveno vplivajo na kvaliteto poslovanja:
strokovnost
organiziranost
etičnost
kultura obnašanja
ustrezna komunikacija
osebna urejenost
usmerjenost k stranki ali drugemu sogovorniku,
prevzemanje odgovornosti,
vzdrževanje odnosa s strankami, dobavitelji, drugimi partnerji.
Oblike in pomen verbalne in neverbalne komunikacije.
Kaj se sme komunicirati in kaj ne? Kaj sodi v poslovno komunikacijo, ki gradi ugled podjetja in kaj sodi v neprimerno komunikacijo, ki ruši ugled podjetja?
Pomen aktivnega poslušanja – sogovornika moramo slišati!
Učinkovito odgovarjanje na vprašanja, četudi so provokativna.
Pokažimo stranki, da bomo zanjo ustrezno poskrbeli. Učinkovito obvladajmo tudi odnose z drugimi partnerji, pa tudi z inšpekcijskimi službami in ostalimi javnostmi.

Naprošamo, da udeležbo potrdite najkasneje do 14.4.2017 preko spodnje on-line prijavnice..

Delavnica bo financirana po solidarnostnem modelu.

 

PRIJAVNICA

Prijave so zaprte za ta dogodek.