Projekt Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu (KOCles 2.0) se je zaključil zelo uspešno! Doseženi in preseženi so vsi zadani cilji, podjetja partnerji pa si želijo nadaljevanja!

KOCles 2.0 je tako izvedel 898 usposabljanj s 5.392 udeleženci (cilj: 1000), katere je izvedlo 97 izvajalcev, ter generiral 10 poslovnih izboljšav v podjetjih partnerjih! Omogočil je tudi povezovanje v trikotniku študent-mentor-podjetje ter med podjetji in inštitucijami znanja. V KOCles 2.0 je bilo vključenih 27 lesarskih podjetij s preko 2.470 zaposlenimi oz. 20% lesne panoge ter 8 institucij znanja.

Vabljeni k ogledu zaključnega videa projekta!

Video je razpoložljiv tudi v angleškem jeziku – TUKAJ.