Kompetenčni center za razvoj kadrov 2.0 (KOCles 2.0), je z avgustom 2016 zaživel! Lesarski grozd je uspešno prijavil nov projekt kompetenčnega centra na javni razpis Sklada za razvoj kadrov in štipendije, ki ga finančno omogoča Direktorat za lesarstvo pri MGRT.

Gre za nadaljevanje prejšnjega kompetenčnega centra za razvoj kadrov, ki je deloval v letih 2013-2015. Bistvena novost je koncept KOCles 2.0, ki je usmerjen v usposabljanja s ciljem vpeljave poslovnih izboljšav v panožnih podjetjih partnerjih. Pri tem bodo poudarjene predvsem vsebine kot so dizajn management in znamčenje, vodenje, uvajanje sprememb in poslovnih izboljšav v podjetje, trženje, prodaja in komunikacije ter digitalizacija poslovanja.

Partnerstvo KOCles 2.0 sestavlja 35 partnerjev od tega 27 podjetij ter 8 panožnih izobraževalnih, raziskovalnih in podpornih organizacij.

Po odobritvi projekta KOCles 2.0, se izvaja priprava na polno delovanje centra. V tem sklopu je bila 12. septembra na GZS organizirana prva delavnica za partnerje KOCles 2.0.

Video uvodne predstavitve KOCles 2.0: