V okviru notranjih usposabljanj, ki potekajo znotraj KOCLES, se je uspešno zaključilo sodelovanje med parterji Mizarstvom Florjančič ter Fakulteto za dizajn. Oblikovalski izziv za študente je predstavljal modularni pohištveni sistem, ki so ga študenti, pod mentorstvom sodelavk fakultete, prenovili, posodobili in zasnovali v XXL različici. Idejne rešitve so navdušile tako zaposlene v podjetju, kot tudi predstavnike KOCLES. Med izvrstnimi idejnimi zasnovami so bili izbrani trije koncepti in sicer:
1. skupina Tangram
2. skupina cUPbit
3. skupina Simple Boxes
Tak pristop omogoča na inovativen, skupinski način reševanje praktičnih problemov, ki se pojavljajo v gospodarstvu. Z vključevanjem študentov v tovrstne projekte pa pomeni razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja in izkušenj . S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.
Uspešno sodelovanje je primer dobre prakse v trikotniku znanja, med podjetjem, študenti in fakulteto, za katerega upamo, da bo tudi uspešno realiziran.