O projektu

Kompetenčni center za razvoj kadrov v lesarstvu 2.0 (KOCles 2.0) povezuje 35 partnerjev, ki so s skupnim projektom kandidirali na javnem razpisu za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2016-2017. Razpis je v Uradnem listu št. 47/2016 dne 1.7.2016 objavil Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije. Vlogo je v imenu partnerstva na razpis vložil Zavod Lesarski grozd. Vloga je bila s sklepom o izboru dne 2.8.2016 izbrana za izvajanje.

Trajanje projekta je od avgusta 2016 do decembra 2017, za izvajanje programa usposabljanj KOCles 2.0 pa je namenjenih 560.000 EUR javnih sredstev.

Rezultate predhodnega Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu (2012-2015) si lahko ogledate TUKAJ.

Predhodni pilotni projekt vzpostavljanja panožnega centra za usposabljanje je bil razvit v okviru mednarodnega Leonardo da Vinci projekta KnowFORwood med leti 2008 in 2011.

Namen in cilji

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu, ki bo zviševal usposobljenost kadra, zaposlenega v panogi in konkurenčnost zaposlenih, podjetij in panoge.

Cilji projekta so:

 • vzpostavitev kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu,
 • vpeljati koncepte dizajn managementa in znamčenja v lesarsko predelovalno panogo,
 • okrepiti uspešnost delovanja slovenskih lesarskih podjetij,
 • ohranitev števila delovnih mest v lesarsko predelovalni panogi,
 • vsaj 1.451 vključitev zaposlenih v usposabljanja,
 • doseči vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov.

Izboljšava poslovne prakse se razume kot izboljšanje posameznega sklopa nalog, ki potekajo znotraj posameznega podjetja in ustvarjajo storitev ali izdelek za kupca. Rezultati izboljšave so merljivi v smislu prihranka delovanja, izboljšanja kakovosti izdelka ali uporabniške izkušnje, povečanje prodaje, povečanje izvoza ipd.

Rezultati

5.392 vključitev oz. v povprečju vsak zaposleni v podjetjih partnerjih je bil vključen vsaj v dve usposabljanji. Izvedli smo 898 usposabljanj z 97 izvajalci. Podjetja so s usposabljanji pripomogla k poslovnim izboljšavam, ki so jim okrepile konkurenčnost. Podjetja vključena v partnerstvo so za časa izvajanja projekta beležila 2x višjo rast dodane vrednosti na zaposlenega kot ostala podjetja v sektorju. Izpostaviti gre tudi uspešno povezovanje podjetij partnerjev z raziskovalno-izobraževalnimi inštitucijami ter mladimi dijaki/študenti.

Program usposabljanja

kocles-infografika_v01

Program usposabljanj KOCles 2.0 je vsebinsko usmerjen na področja;

 • Dizajn management in znamčenje
 • Vodenje, uvajanje sprememb ter poslovnih izboljšav v podjetje
 • Prodaja, trženje in komunikacija
 • Obvladovanje proizvodnih procesov in nanje vezana digitalizacija poslovanja (industrija 4.0)
 • Razvoj kadrov
 • Zelena ekonomija
 • Krepitev sodelovanja podjetij partnerjev z izobraževalno-raziskovalnimi organizacijami in kreativnimi industrijami

Program usposabljanj KOCles 2.0 je sestavljen iz skupnih zunanjih, drugih individualnih zunanjih in notranjih usposabljanj. Vsa zunanja usposabljanja so usmerjena v pridobivanje znanj za uresničitev zastavljenih ciljev (poslovnih izboljšav) na nivoju posameznega podjetja partnerja.

Skupna usposabljanja so koncipirana kot semestri na posameznih prednostnih tematikah usposabljanja. Skupna usposabljanja omogočajo stoškovno učinkovit način izvedbe ter tudi povezovanje med vključenimi podjetji.

Druga Individualna zunanja usposabljanja se izvajajo s strani podjetij partnerjev, vsebinsko pa so usmerjena predvsem v specifična znanja glede na potrebe podjetij partnerjev.

Notranja usposabljanja imajo za namen predvsem krepitev sodelovanja med izobraževalno razvojnimi organizacijami in podjetji partnerji z ciljem, da se preko mešanih delovnih skupin sestavljenih iz predstavnika podjetja, strokovnjaka iz RR oz. izobraževalne organizacije in dijaka/študenta, rešuje konkretne probleme vezane na razvoj izdelkov in storitev vključenega podjetja.

DIZAJN MANAGEMENT, VODENJE, TRŽENJE IN DIGITALIZACIJA

POSLOVNE IZBOLJŠAVE IN RAZVOJ PODJETIJ

VEČJA KONKURENČNOST PANOGE

Projekt so omogočili

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije – Direktorat za lesarstvo.