13. oktobra 2017 je bil izveden pripravljalni sestanek za izvedbo notranjih usposabljanj za LIP Bled. Oblikovan je bil problemski okvir, za reševanje katerega bo organiziranih več notranjih usposabljanj, ki jih bo izvajala UL BF Oddelek za lesarstvo.