Projektna pisarna

Organizacija in vodenje KOCles 2.0 poteka preko jasne upravljalske strukture. Svet KOCles, ki ga na enakopravni osnovi sestavljajo predstavniki vseh partnerjev, tvori vsebinsko in posvetovalno telo projekta. Preko Sveta KOCles se oblikujejo stališča in priporočila glede vodenja projekta ter vsebinskega izvajanja programa usposabljanj. Svet sodeluje tudi pri končni evalvaciji dosežkov KOCles.

Projektna pisarna KOCles, sestavljajo projektno zaposleni strokovnjaki, kateri zagotavljajo kvalitetno obvladovanje vseh funkcij projektne pisarne; vsebinsko, strokovno, administrativno in finančno vodenje in obvladovanje projekta.

Člani projektne pisarne:

Bernard Likar, dipl.inž.les., vodja projekta

Bernard Likar, dipl.inž.les., vodja projekta

mag. Veronka Gruden, projektna pisarna

mag. Veronika Gruden, projektna pisarna

mag. Erika Valentinčič, projektna pisarna

mag. Erika Valentinčič, projektna pisarna

Kontakt

12 + 4 =

DIZAJN MANAGEMENT, VODENJE, TRŽENJE IN DIGITALIZACIJA

POSLOVNE IZBOLJŠAVE IN RAZVOJ PODJETIJ

VEČJA KONKURENČNOST PANOGE

Projekt so omogočili

Aktivnost je financirana s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije – Direktorat za lesarstvo.