V ponedeljek, 24. 4. 2017 je bila izvedena prva ( od petih ) delavnic notranjega usposabljanja Fakultete za dizajn in podjetja Satler okna in vrata d.o.o. Podjetje bo v nizu delavnic skupaj z mentorji in študenti FD razvijalo novo serijo izdelkov za podjetje Satler. Izdelek bo ekološko obarvan, oblikovanje pa mu bo dodalo novo vrednost. Na ta način podjetje Satler okna in vrata d.o.o. sledi trajnostnim oblikovalskim rešitvam ter ustvarja družbeno odgovorno organizacijsko kulturo.

Prva delavnica je bila namenjena predstavitvi koncepta »dizajn thinking« ter praktični uporabi le tega v delovnem procesu in vsakdanjem življenju, v nadaljevanju pa so predstavniki podjetja, študenti in mentorji izdelali »brief« oz. zahtevek za nov izdelek. Delavnica je minila v sproščenem, predvsem pa kreativnem delovnem vzdušju.