12. aprila 2018 je bil izveden sestanek partnerstva projekta KOCles 2.0, kjer so se partnerji seznanili s dosedanjim izvajanjem in rezultati projekta, dogovorili o zaključnih aktivnostih na projektu, ter glede najbolj zaželenih vsebin usposabljanj. Projekt je že presegel zastavljene cilje, saj je bilo do sedaj izvedenih preko 480 usposabljanj s preko 3.800 udeleženci. Partnerji so se strinjali, da je bil projekt KOCles 2.0 izredno koristen za pridobivanje novih znanj , ki so bile osnova za izvedbo poslovnih sprememb v podjetjih partnerjih, zato bi bilo potrebno s tovrstnimi spodbudami nadaljevati.