Dne 10. aprila 2017 je bil organiziran sestanek partnerstva KOCles 2.0. na katerem se je obravnavalo dosedanje izvajanje projekta in programa usposabljanja, prikazalo primere dobrih praks partnerjev ter se uskladilo glede izvajanja programa usposabljanj v prihodnjem obdobju.