Stilles je nove sodelavce usposabljal s programsko opremo Mega Cad in Mega Tischler na področju konstruiranja in operaterjev CNC strojev. S tem usposabljanjem so izboljšali tehnične kompetence in sposobnost samostojne izdelave načrtov.
Prav tako so napravili analizo obstoječega stanja IKT. S strani izvajalca so pridobili predloge možnih izboljšav in optimizacijo IKT na ravni podjetja. Seznanili so se z programskimi in strojnimi rešitvami za bolšo digitalizacijo poslovnega procesa. Na podlagi pridobljenega znanja in informacij bodo optimizirali in digitalizirali poslovanje, ter uvedli določene izboljšave v podjetje.