5. oktobra 2017 je bila izveden še drugi del usposabljanja na področju trženja z naslovom “Učinkovito poslovno komuniciranje in uspešne tehnike pogajanj”. Udeleženci so pridobili zelo koristna znanja glede zaključevanja pogajanj ter poslovne ga nastopa in retorike.