Zaključila se je delavnica  »Znamčenje (branding)«, katero sta izvedla oblikovalca Maša Majce Mesarič in Janez Mesarič iz podjetja Mashoni d.o.o.
Delavnica je bila izvedena v treh delih. Udeleženci so se seznanili z vsemi pomembnimi pojmi, ki vplivajo na znamčenje. Spoznali so se z vizijo, cilji in karakterjem znamke, do tega kaj je kreativni brief. Spoznali so kako pomembno je izbrati pravega oblikovalca, spremljanje razvoja znamke in rebrandinga. Znamčenje je tudi ena od prioritetnih vsebin, ki se navezuje na samo snovanje in razvoj novih produktov in storitev ter uspešno trženje oz. marketing. S delavnico smo želeli dodati nova znanja glede praktičnih pristopov pri oblikovanju, pozicioniranju in uporabi znamke.