Konec meseca februarja so potekali t.im Audit Days ali dnevi za presojo stanja in potreb zainteresiranih podjetij partnerjev KOCles 2.0 glede uvajanja konceptov “Design managementa” v poslovanje. Audit days svetovanja je izvajala ga. Lynne Elvins iz Irskega podjetja Designrally, ki ima veliko izkušenj z praktičnim uvajanjem Design managementa v podjetja. S podjetji so zastavljene konkretne aktivnosti po področjih poslovanja, na katerih se pričakuje ključne spremembe.