14. septembra 2017 je bilo na GZS v Ljubljani izvedeno drugo uspsoabljanje za razvoj kadrvske funkcije z nazivom “Uvajanje novosti/sprememb in izvedba kadrovskih projektov s krepitvijo podpore pri vodstvu” v izvedbi BMC International. Sklop treh delavnic je namenjen podpori razovju kadrovske funkcije v podjetjih. Tretje usposabljanje bo konec septembra.