10. oktobra je bila izvedena uvodna delavnica katere namen je bil seznanitev vodstev podjetij partnerjev z vsebinami programa usposabljanja KOCles 2.0 ter njihovimi izvajalci. Obenem je delavnica predstavljala začetni dogodek skupnega usposabljanja.

Poseben poudarek je bil dan tudi dizajn managementu, katerega koncept je predstavila prof.dr. Brigita Borja de Mozota, ena izmed začetnic Dizajn managementa ter iniciatorka nastanka Design Management Institute s sedežem v Bostonu.