8. junija 2017 je bila s strani Energos d.o.o. izveden drugi del delavnice “Vodenje sodelavcev v fazi spreminjanja organizacije”. Na delavnici so se udeleženci dotaknili predvsem izzivov pri uvajanju sprememb, načinov vodenja sodelavce in njihove motivacije in drugih pristopov pri vodenju sodelavcev.