15. junija 2017 je bila izvedena delavnica na zelo aktualno temo zelenega gospodarstva in krožne ekonomije. Delavnica je bila podprta tudi za zunanje udeležence. Na delavnici je bila prikazana tudi vrsta praktičnih primerov konceptov krožne ekonimije v podjetjih doma in svetu. Delavnico sta izvedla ga. Maja Rijavec iz Smetumet in g. Marko Krajner, 3zen d.o.o..